1 Mayıs Afişi

TÜSTAV (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı) arşivinden 1 Mayıs Afişi