Kadın Cinayetlerine Karşı Kadınların İsyanı

Gittikçe artan kadın cinayetlerini ve kadına karşı erkek şiddetini protesto etmek için kadınlar Tünel’den Galatasaray Meydanı’na kadar yürüdüler.