Milyon Dolarlık Manzara

İstanbul 1980ler sonrasi hızlı büyüme ile göç alan bir metropole dönüştü. 80lerin başında 3 milyon civarı olan şehrin nüfusu 2011’de 14 milyon civarına ulaştı. Şehir konut gereksinimi ve problemleri ile merkezden çevreye doğru genişlemeye başladı. Fakat hükümetin kentsel dönüşüm politikaları insani olmaktan ziyade daha çok kar odaklı.